เกี่ยวกับบริการโทรศัพท์แปลภาษา

  1. บริการโทรศัพท์แปลภาษาคืออะไร?
  2. สามารถใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษาได้เมื่อไหร่?
  3. วิธีใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษา
  4. ข้อควรระวัง

1. บริการโทรศัพท์แปลภาษาคืออะไร?

บริการโทรศัพท์แปลภาษา คือบริการล่ามแปลภาษาผ่านโทรศัพท์ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงในกรณีเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือสถานที่ใดค่ะ หากมีบริการนี้ คุณจะสามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจตลอดทริป
บริการล่ามแปลภาษา: ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ไทย
สามารถใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษาได้ ไม่เพียงแค่ตอนใช้รถเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆ เช่นสถานการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ

<เมื่อเกิดคำถามหรือข้อสงสัยระหว่างช็อปปิ้ง>

<เมื่อต้องการล่ามแปลภาษาในร้านอาหาร>

<เมื่อต้องการถามทาง>

*บริการโทรศัพท์แปลภาษา ไม่สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจุดประสงค์การแปลภาษาได้


2. สามารถใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษาได้เมื่อไหร่?

บริการนี้มีให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมงภายในช่วงที่ใช้รถเช่า คุณสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


3. วิธีใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษา

① ตรวจสอบว่าในหมายเลขการจองของคุณมีบริการโทรศัพท์แปลภาษาหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบได้จากอีเมล “ยืนยันการจอง” ค่ะ หากมีบริการโทรศัพท์แปลภาษาอยู่ในรายการ ToCoo! options แสดงว่าสามารถใช้บริการได้ค่ะ

② เมื่อต้องการใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษาในช่วงระหว่างการใช้รถเช่า ให้โทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรศัพท์เฉพาะที่ให้บริการโทรศัพท์แปลภาษา และแจ้งหมายเลขอ้างอิงให้โอเปอเรเตอร์ทราบ
*ทางเราจะส่งเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขอ้างอิงผ่านอีเมลภายใน 1-3 วันก่อนวันเริ่มใช้รถ
*บริการแปลจะให้บริการเฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะอินเทอร์เน็ตได้ (เช่น โทรศัพท์ผ่าน Line, โทรศัพท์ผ่าน WhatsApp เป็นต้น)

③ อธิบายสถานการณ์ให้โอเปอเรเตอร์ทราบ และแจ้งว่าต้องการให้แปลสิ่งใด แล้วจึงส่งโทรศัพท์ให้ผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย

④ เมื่อเสร็จสิ้นการแปลแล้ว กรุณาวางสาย
4. ข้อควรระวัง

① บริการล่ามแปลภาษาสามารถใช้ได้เพียงเฉพาะสถานการณ์ที่ผู้สื่อสารและผู้รับสารอยู่ด้วยกันในสถานที่จริงเท่านั้น การแปลในสถานการณ์ที่คุณไม่ได้อยู่กับผู้รับสารขณะที่ใช้โทรศัพท์ ไม่สามารถทำได้

② บริการโทรศัพท์แปลภาษา ไม่สามารถใช้ภายใต้จุดประสงค์ Customer Service (บริการลูกค้า) ได้ค่ะ
เราไม่สามารถให้บริการล่ามในสถานการณ์ที่อยู่นอกจุดประสงค์การแปลได้เช่น ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ หรือเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อรถมีปัญหา เป็นต้น

③ หากไม่มีหมายเลขอ้างอิง คุณจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์แปลภาษาได้ค่ะ หากคุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเบอร์โทรศัพท์สายแปลภาษาและหมายเลขอ้างอิงภายใน 1 วันก่อนวันเริ่มเช่ารถ กรุณาติดต่อเราที่ แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

④ ค่าโทรศัพท์ใดๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องจ่ายโดยตัวลูกค้าเอง

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ค่ะ

Read More

เกี่ยวกับบริการให้ข้อมูล MAPCODE

  1. Map Code คืออะไร?
  2. วิธีการใช้บริการ Map Code
  3. ข้อควรระวัง

1. Map Code คืออะไร?

Map Code คือระบบโค้ดหมายเลขที่สามารถเซ็ทจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆ เมื่อคุณใช้งาน GPS ในรถค่ะ
คุณสามารถรู้สถานที่ตั้งทุกที่ในญี่ปุ่นได้ เพียงแค่ใส่ตัวเลข Map Code 6-12 หลัก
เช่น Tokyo Sky Tree: 742 740 * 81

2. วิธีการใช้บริการ Map Code

① ตรวจสอบว่าในหมายเลขการจองของคุณมีบริการ Map Code หรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบได้จากอีเมล “ยืนยันการจอง” ค่ะ
*หากคุณตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แสดงว่าการจองของคุณมีบริการ Map Code ค่ะ
· มีบริการ Map Code อยู่ในรายการ ToCoo! options
· แพลนเช่ารถของคุณคือแพลน ToCoo! Traveler Support

② ส่งคำขอค้นหา Map Code
คุณสามารถขอ Map Code ได้สูงสุด 10 โค้ดต่อ 1 หมายเลขการจอง
หมายเหตุ: กรุณาส่งคำขอค้นหา Map Code อย่างน้อย 4 วันก่อนวันเริ่มใช้รถ

ส่งข้อมูลสถานที่ปลายทาง 10 สถานที่ที่คุณต้องการรับ Map Code ผ่านแบบฟอร์มแจ้งขอรับ MAPCODE ดังต่อไปนี้
https://forms.gle/3cSPwdrPFar1JyeK6

เพื่อที่จะค้นหา Map Code ทางเราต้องการข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ชื่อจุดท่องเที่ยว, ชื่อสถานที่,ที่อยู่, หรือหมายเลขโทรศัพท์ หากข้อมูลคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ทางเราไม่สามารถค้นหา Map Code ของสถานที่นั้นๆ ได้ค่ะ

ตัวอย่างดี (สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่นั้นๆ ได้ง่าย):
· “Tokyo Sky Tree
Oshigami Sumida-ku, Tokyo 101-0045 Tokyo
หมายเลขโทรศัพท์ 000-0000-0000″

ตัวอย่างไม่ดี (ยากต่อการค้นหา Map Code)
· “เมือง Sapporo Hokkaido” (เป็นพื้นที่กว้างและไม่สามารถระบุตำแหน่งแน่นอนได้)
· “จาก Kawaguchiko ไปยัง Tokyo” (ไม่มี Map Code สำหรับเส้นทาง)

③ หลังจากรับคำขอจากคุณแล้ว ทางเราจะค้นหา Map Code ภายใน 2 วันทำการ และจะแจ้งไปยังอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ตอนทำการจองค่ะ

④ ใส่ Map Code ที่ได้รับทางอีเมลลงไปในระบบนำทางหรือ Navigation ในรถ และเริ่มใช้งาน
ในการใส่โค้ด กรุณาใส่ * (เครื่องหมายดอกจัน) และเว้นวรรคด้วย
*ระบบนำทางในรถบางคันอาจไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเว้นวรรคได้ หากเป็นกรณีนี้ กรุณาลองวิธีดังต่อไปนี้ดูค่ะ
■กรณีไม่สามารถใส่เว้นวรรคได้: ลองใส่เฉพาะหมายเลข
■กรณีไม่สามารถใส่ * (เครื่องหมายดอกจัน): ลองใส่เฉพาะหมายเลขโดยไม่ต้องใส่ * (เครื่องหมายดอกจัน)
*หากไม่ทราบวิธีการใช้ระบบเนวิเกชั่นในรถ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่พนักงาน ณ สาขารถเช่าในวันรับรถ

3. ข้อควรระวัง

① เนื่องจากอาจต้องใช้ระยะเวลาในการตอบคำขอค้นหา Map Code ที่ส่งในระหว่างปิดทำการ (เสาร์-อาทิตย์/วันหยุดราชการ) มากกว่า 2 วันทำการ กรุณาส่งคำขอ Map Code โดยเร็วที่สุด
② ไม่ว่าระยะเวลาการใช้รถจะนานแค่ใด 1 หมายเลขการจองสามารถขอคำร้อง Map Code ได้สูงสุด 10 โค้ดเท่านั้น
หากต้องการมากกว่า 10 โค้ด จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 200 เยนต่อ 1 โค้ด

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่:
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

Read More

วิธีรับ-คืน Pocket WiFi


Pocket WiFi ที่เช่าจาก ToCoo! ต้องรับ-คืนที่ไหน? มาลองเช็คข้อมูลในบทความนี้ เพื่อให้การรับ-คืนออฟชั่น Pocket WiFi เป็นไปอย่างราบรื่น!


การรับ Pocket WiFi


การรับออฟชั่น Pocket WiFi นั้น จะมีอยู่ 2 ช่องทาง
★กรณีต้องการให้ส่งออฟชั่น Pocket WiFi ไปที่โรงแรม กรุณาเช็คให้แน่ใจว่าชื่อที่กรอกลงในหน้ากรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการจองของ ToCoo! นั้น ตรงกับชื่อที่ใช้ทำการจองโรงแรม! หากชื่อไม่ตรงกัน จะมีโอกาสสูงที่ทางโรงแรมจะปฏิเสธพัสดุ และพัสดุถูกตีกลับ 
หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งออฟชั่น กรุณาติดต่อทีม Customer Support โดยเร็วที่สุด!
เบื้องต้น ลูกค้าสามารถรับ Pocket WiFi ที่เช่าผ่าน ToCoo! ได้ จากเคาน์เตอร์ Telecom Square Mobile Center ในสนามบินหลักในประเทศญี่ปุ่น


■สนามบินที่มีเคาน์เตอร์ Telecom Square Mobile Center

สนามบิน New Chitose เทอร์มินัลระหว่างประเทศ
สนามบินนานาชาติ Narita เทอร์มินัล 1
สนามบินนานาชาติ Narita เทอร์มินัล 2
สนามบิน Haneda เทอร์มินัลระหว่างประเทศ
สนามบินนานาชาติ Chubu Centrair 
สนามบินนานาชาติ Kansai เทอร์มินัล 1
สนามบิน Fukuoka เทอร์มินัลระหว่างประเทศสนามบิน New Chitose เทอร์มินัลระหว่างประเทศ

●สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ Mobile Center ล็อบบี้ขาเข้าชั้น 2 เทอร์มินัลระหว่างประเทศ อยู่ติดกับเกทขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ
●เวลาทำการ: 08:00 – 20:00


สนามบินนานาชาติ Narita เทอร์มินัล 1

●สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ตึกกลาง ชั้น 1 ซ้ายมือสุด ใกล้กับ North Wing จะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง North Wing กับ South Wing หน้าบันไดเลื่อน
●เวลาทำการ: 7:00 – 21:00


สนามบินนานาชาติ Narita เทอร์มินัล 2

●สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ล็อบบี้ขาเข้า ก่อนจะถึงบันไดเลื่อนที่เลื่อนลงชั้นล่าง อยู่ติดกับ Tourist Information Center
●เวลาทำการ: 7:30 – 21:00สนามบิน Haneda เทอร์มินัลระหว่างประเทศ

●สถานที่ตั้ง: Mobile Center ตั้งอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง
●เวลาทำการ: 6:00 – 23:00สนามบินนานาชาติ Chubu Centrair

●สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ชั้น 2 โซน Access Plaza สะดวกทั้งขาเข้าและขาออก อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องตรวจตั๋ว ร้านที่ 3 (ใกล้กับเคาน์เตอร์แลกเงิน)
●เวลาทำการ: 7:00 – 22:00สนามบินนานาชาติ Kansai เทอร์มินัล 1

●สถานที่ตั้ง: เคาน์เตอร์ตั้งอยู่ทางขวามือของเกทขาเข้าฝั่งใต้ ชั้น 1
●เวลาทำการ: 7:00 – 22:30สนามบิน Fukuoka เทอร์มินัลระหว่างประเทศ

●สถานที่ตั้ง:
ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 เทอร์มินัลระหว่างประเทศ หน้าเกทขาออก คุณจะผ่านเคาน์เตอร์นี้ทั้งขาเข้าและขาออก
●เวลาทำการ:
7:00 – 21:30เมื่อถึงเคาน์เตอร์

① แสดงอีเมลที่ได้รับจาก Telecom Square กับพนักงานที่ประจำเคาน์เตอร์
② รับ Pocket WiFi
เมื่อรับ Pocket WiFi แล้ว กรุณาเช็คให้แน่ใจว่าภายในมีออฟชั่นตรงตามที่จองไว้
* กรณีวันกำหนดส่งคืน Pocket WiFi ไม่ได้กลับมาที่สนามบิน กรุณาขอสลิปสำหรับส่งคืนพัสดุ (TA-Q-BIN บริษัทขนส่ง Yamato) กับพนักงาน เพื่อจะได้สามารถส่งคืน Pocket WiFi ได้ 
ปล. ถ้าไม่ได้รับสลิป TA-Q-BIN คุณจะไม่สามารถทราบที่อยู่สำหรับส่งคืนได้ กรณีนี้กรุณาอีเมลติดต่อทีม Customer Support ของ ToCoo! เพื่อขอความช่วยเหลือ

Pocket WiFi

 

 

 

 

 

สลิป TA-Q-BIN สำหรับส่งคืน (บริษัทขนส่ง Yamato)

 การคืน Pocket WiFiกรณีรับ Pocket WiFi จากเคาน์เตอร์ในสนามบิน แต่วันกำหนดส่งคืนจะไม่ไปสนามบิน

คุณจะต้องใช้สลิป TA-Q-BIN สำหรับส่งคืนพัสดุ ในวันรับ Pocket WiFi ที่เคาน์เตอร์ Telecom Square กรุณาอย่าลืมขอสลิป TA-Q-BIN สำหรับส่งคืนพัสดุกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ สำหรับซองพัสดุสำหรับส่งคืนคุณจะต้องจัดเตรียมด้วยตัวเอง ถ้าคุณใช้สลิป TA-Q-BIN ที่ได้ขอมาจาก Telecom Square คุณจะต้องไม่เสียค่าจัดส่ง คุณสามารถใช้บริการส่งพัสดุได้จากร้านสะดวกซื้อ (Seven-Eleven หรือ Family Mart)
       ※กรณีได้เช่าออฟชั่นบัตร ETC พร้อมกันด้วย สามารถคืนพร้อมกันกับ Pocket WiFi ได้ (โปรดใส่ลงในซองเดียวกันกับ Pocket WiFi)

 

สลิป TA-Q-BIN สำหรับส่งคืน (บริษัทขนส่ง Yamato)
กรณีรับ Pocket WiFi จากเคาน์เตอร์ในสนามบิน และคืนที่เคาน์เตอร์สนามบิน

คุณสามารถคืน Pocket WiFi ที่เคาน์เตอร์สนามบินเมื่อใดก็ได้ แม้ว่าเคาน์เตอร์จะอยู่นอกเวลาทำการก็ตาม คุณสามารถคืนพัสดุที่เช่า โดยหย่อนลงในกล่อง Return Box ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์ Telecom Square ได้ (Pocket WiFi และ บัตร ETC ที่เช่าพร้อมกันจาก ToCoo! สามารถคืนด้วยกันได้)
       ※กรณีได้เช่าออฟชั่นบัตร ETC พร้อมกันด้วย สามารถคืนพร้อมกันกับ Pocket WiFi ได้ (โปรดใส่ลงในซองเดียวกันกับ Pocket WiFi)
กรณีรับ Pocket WiFi ที่โรงแรม และวันกำหนดส่งคืนจะไม่ไปสนามบิน

สามารถรียูสใช้ซองพัสดุเดิมเพื่อส่งคืน Pocket WiFi ได้ 
1. แกะสลิปสีขาวอันเดิมออก
2. แปะสลิป TA-Q-BIN (宅急便) ลงบนซอง และใส่พัสดุที่เช่าคืนลงซอง
    ※กรณีได้ทิ้งซองพัสดุไปแล้ว สามารถซื้อซองใหม่ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ (Seven-Eleven หรือ Family Mart) 
    ※กรณีได้เช่าออฟชั่นบัตร ETC พร้อมกันด้วย สามารถคืนพร้อมกันกับ Pocket WiFi ได้ โปรดใส่ลงในซองเดียวกันกับ Pocket WiFi
3. ส่งไปรษณีย์ สามารถใช้บริการที่ร้านสะดวกซื้อได้ (Seven-Eleven หรือ Family Mart)
    ※ห้าม❗ ส่งจากที่ทำการไปรษณีย์ Japan Post เพราะพัสดุเสี่ยงสูญหาย
    

สลิป TA-Q-BIN สำหรับส่งคืน (บริษัทขนส่ง Yamato)
กรณีรับ Pocket WiFi ที่โรงแรม และวันกำหนดส่งคืนจะไปสนามบิน

คุณสามารถคืน Pocket WiFi ที่เคาน์เตอร์สนามบินเมื่อใดก็ได้ แม้ว่าเคาน์เตอร์จะอยู่นอกเวลาทำการก็ตาม คุณสามารถคืนพัสดุที่เช่า โดยหย่อนลงในกล่อง Return Box ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์ Telecom Square ได้ (Pocket WiFi และ บัตร ETC ที่เช่าพร้อมกันจาก ToCoo! สามารถคืนด้วยกันได้)
       ※กรณีได้เช่าออฟชั่นบัตร ETC พร้อมกันด้วย สามารถคืนพร้อมกันกับ Pocket WiFi ได้ (โปรดใส่ลงในซองเดียวกันกับ Pocket WiFi)


Read More

เกี่ยวกับ ToCoo! Unlimited ETC Pass

ข้อดีของ ToCoo! Unlimited ETC Pass

  1. ขึ้นทางด่วนทั่วญี่ปุ่นได้ไม่อั้น ในราคาเหมาจ่ายสุดคุ้ม สามารถเลือกจำนวนวันใช้งานได้ตั้งแต่ 1 วัน จนถึงสูงสุด 20 วัน!
  2. ไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นที่ด่านเก็บเงิน!
  3. ช่วยประหยัดเวลา เพราะสามารถขับรถผ่านด่านเก็บเงินได้เลย!

การใช้งาน

สามารถเพิ่มออฟชั่น ToCoo! Unlimited ETC Pass ลงในการจองได้ทุกแพลน ยกเว้นแพลนที่มีออฟชั่นบัตร ETC รวมอยู่แล้ว ออฟชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกแบรนด์บริษัทรถเช่าทั่วญี่ปุ่น สามารถเลือกกำหนดวันรับรถได้ ในวันหลังจากวันนี้ 5 วัน และสามารถเลือกระยะเวลาการใช้งานได้สูงสุด 20 วัน

พื้นที่ครอบคลุม

ผู้ที่ใช้ ToCoo! Unlimited ETC Pass สามารถขึ้นทางด่วนได้ไม่จำกัดทั่วประเทศญี่ปุ่น

วิธีการจอง

สามารถเลือกเพิ่มในแบบฟอร์มการจองได้ทุกแพลน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการจองบางส่วนไม่สามารถเพิ่มได้

ข้อควรระวัง

*เมื่อยืนยันการจองแล้ว จะไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้
*กรณีมีการใช้งานหลังหมดช่วงระยะเวลาที่จองแล้ว หรือใช้งานเกินกว่า 20 วัน เราจะตัดเงินค่าทางด่วนส่วนนั้นตามอัตราปกติ
*ToCoo! Unlimited ETC Pass สามารถใช้งานได้ผ่านบัตร ETC ที่ส่งจาก ToCoo! เท่านั้น
*ผู้เช่าไม่สามารถให้บุคคลอื่นยืมใช้บัตร ETC ได้
*ค่าทางด่วนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยบุคคลอื่น จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนไว้
*ToCoo! จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดทางการจราจรที่กำหนดโดยผู้ดูแลบริหารถนน
*สามารถจองโดยมีออฟชั่นบัตรนี้ได้ ก่อนวันรับรถที่ต้องการอย่างน้อย 5 วัน

ราคา

1 วัน: 8,000 เยน
2 วัน: 10,000 เยน
3 วัน: 12,000 เยน
4 วัน: 14,000 เยน
5 วัน: 16,000 เยน
6 วัน: 18,000 เยน
7 วัน: 20,000 เยน
8 วัน: 22,000 เยน
9 วัน: 24,000 เยน
10 วัน: 26,000 เยน
11 วัน: 28,000 เยน
12 วัน: 30,000 เยน
13 วัน: 32,000 เยน
14 วัน: 34,000 เยน
15 วัน: 36,000 เยน
16 วัน: 38,000 เยน
17 วัน: 40,000 เยน
18 วัน: 42,000 เยน
19 วัน: 44,000 เยน
20 วัน: 46,000 เยน

*ค่า ToCoo! Unlimited ETC Pass จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยจะอยู่ในรายการ ToCoo! Option ซึ่งจะตัดเงินหลังยืนยันการจอง

Read More