เกี่ยวกับ ToCoo! Unlimited ETC Pass

ข้อดีของ ToCoo! Unlimited ETC Pass

  1. ขึ้นทางด่วนทั่วญี่ปุ่นได้ไม่อั้น ในราคาเหมาจ่ายสุดคุ้ม สามารถเลือกจำนวนวันใช้งานได้ตั้งแต่ 1 วัน จนถึงสูงสุด 30 วัน!
  2. ไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นที่ด่านเก็บเงิน!
  3. ช่วยประหยัดเวลา เพราะสามารถขับรถผ่านด่านเก็บเงินได้เลย!

การใช้งาน

สามารถเพิ่มออฟชั่น ToCoo! Unlimited ETC Pass ลงในการจองได้ทุกแพลน ยกเว้นแพลนที่มีออฟชั่นบัตร ETC รวมอยู่แล้ว ออฟชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกแบรนด์บริษัทรถเช่าทั่วญี่ปุ่น สามารถเลือกกำหนดวันรับรถได้ ในวันหลังจากวันนี้ 14 วัน และสามารถเลือกระยะเวลาการใช้งานได้สูงสุด 30 วัน

พื้นที่ครอบคลุม

ผู้ที่ใช้ ToCoo! Unlimited ETC Pass สามารถขึ้นทางด่วนได้ไม่จำกัดทั่วประเทศญี่ปุ่น

วิธีการจอง

สามารถเลือกเพิ่มในแบบฟอร์มการจองได้ทุกแพลน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการจองบางส่วนไม่สามารถเพิ่มได้

ข้อควรระวัง

*เมื่อยืนยันการจองแล้ว จะไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้
*กรณีมีการใช้งานหลังหมดช่วงระยะเวลาที่จองแล้ว หรือใช้งานเกินกว่า 30 วัน เราจะตัดเงินค่าทางด่วนส่วนนั้นตามอัตราปกติ
*ToCoo! Unlimited ETC Pass สามารถใช้งานได้ผ่านบัตร ETC ที่ส่งจาก ToCoo! เท่านั้น
*ผู้เช่าไม่สามารถให้บุคคลอื่นยืมใช้บัตร ETC ได้
*ค่าทางด่วนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยบุคคลอื่น จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนไว้
*ToCoo! จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดทางการจราจรที่กำหนดโดยผู้ดูแลบริหารถนน
*สามารถจองโดยมีออฟชั่นบัตรนี้ได้ ก่อนวันรับรถที่ต้องการอย่างน้อย 14 วัน

ราคา

1 วัน: 10,130 เยน
2 วัน: 11,130 เยน
3 วัน: 13,130 เยน
4 วัน: 16,430 เยน
5 วัน: 18,230 เยน
6 วัน: 19,430 เยน
7 วัน: 20,630 เยน
8 วัน: 22,630 เยน
9 วัน: 24,630 เยน
10 วัน: 26,630 เยน
11 วัน: 28,630 เยน
12 วัน: 30,630 เยน
13 วัน: 32,630 เยน
14 วัน: 34,630 เยน
15 วัน: 36,630 เยน
16 วัน: 38,630 เยน
17 วัน: 40,630 เยน
18 วัน: 42,630 เยน
19 วัน: 44,630 เยน
20 วัน: 46,630 เยน
21 วัน: 48,630 เยน
22 วัน: 50,630 เยน
23 วัน: 52,630 เยน
24 วัน: 54,630 เยน
25 วัน: 56,630 เยน
26 วัน: 58,630 เยน
27 วัน: 60,630 เยน
28 วัน: 62,630 เยน
29 วัน: 64,630 เยน
30 วัน: 66,630 เยน

*ค่า ToCoo! Unlimited ETC Pass จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยจะอยู่ในรายการ ToCoo! Option ซึ่งจะตัดเงินหลังยืนยันการจอง

Read More