ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบินที่คุณตามหาอยู่ที่นี่แล้ว!

หากคุณมีการจองออฟชั่นบัตร ETC และเลือกสถานที่รับพัสดุเป็นที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบิน คุณเคยประสบปัญหาในการเดินทางไปหาที่ทำการไปรษณีย์หรือไม่?
ในบทความนี้ ทางเราอยากจะมาแนะนำวิธีการไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบินได้อย่างราบรื่นเมื่อคุณมาถึงสนามบิน
บทความนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหนก่อนที่คุณจะออกเดินทาง
จากนี้ไป เราจะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปที่ทำการไปรษณีย์ที่มีประโยชน์ หากคุณหลงทางโปรดอ่านบทความนี้ได้เลยนะเพื่อการเดินทางไปรับพัสดุได้อย่างราบรื่น!

1.สนามบิน New Chitose
2.สนามบินนานาชาติ Narita -ตึกเทอร์มินัล 1
3.สนามบินนานาชาติ Narita -ตึกเทอร์มินัล 2
4.สนามบิน Haneda -ตึกเทอร์มินัล 1
4a.ที่ทำการไปรษณีย์ Kamata
5สนามบิน Chubu Centrair
5a.ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname
6.สนามบิน Kansai
7สนามบิน Fukuoka
8สนามบิน Kagoshima
8aที่ทำการไปรษณีย์ Kokubu
8bที่ทำการไปรษณีย์ Kagoshima Chuo

1.สนามบิน New Chitose
ที่ทำการไปรษณีย์สนามบิน New Chitose ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารในประเทศไม่ได้อยู่ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศค่ะ หากคุณมาถึงโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศโปรดเดินทางไปที่อาคารผู้โดยสารในประเทศ

เส้นทางที่แนะนำ:
①เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า
②เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ→เดินทางไปอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า

สถานที่ตั้ง:ชั้น2
ที่ทำการไปรษณีย์ชิโตเสะ สำนักงานสาขาในสนามบิน New Chitose
〒066-0012 Bibi Chitose City, Hokkaido (อาคารผู้โดยสารสนามบิน New Chitose ชั้น 2)
เวลาทำการ:
วันธรรมดา 9:00~17:00
วันเสาร์ 9:00~17:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00~17:00

หลังจากไปที่ชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศแล้ว ให้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ C ตามรูปภาพ
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในวงกลมสีแดงดังภาพ

2.สนามบินนานาชาติ Narita -ตึกเทอร์มินัล 1
ที่ทำการไปรษณีย์สนามบินนานาชาติ Narita มี2ที่ค่ะ ไม่มีที่ตึกเทอร์มินัล 3นะคะ!
ด้านล่างคือบทความแนะนำวิธีการไปที่ทำการไปรษณีย์สนามบินนานาชาติ Narita -สาขาตึกเทอร์มินัล 1ค่ะ

เส้นทางที่แนะนำ:เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติ Narita -ตึกเทอร์มินัล 1→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า

สถานที่ตั้ง:ชั้น 4
ที่ทำการไปรษณีย์สนามบินนานาชาติ Narita -สาขาตึกเทอร์มินัล 1
〒282-8799 1-1 Goryo Bokujo เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ สนามบินนานาชาตินาริตะ ชั้น 4 ในอาคารผู้โดยสารที่ 1
เวลาทำการ:
วันธรรมดา 08:30-19:00
วันเสาร์ 08:30-18:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:30-18:00
*เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์นี้เป็นบริการเฉพาะพิเศษเพื่อการรับพัสดุเท่านั้น ไม่สามารถส่งคืนพัสดุที่นี่ได้ค่ะ
ในกรณีที่ต้องส่งคืนพัสดุรบกวนให้ส่งคืนพัสดุโดยการหย่อนลงตู้จดหมายที่ใดก็ได้ค่ะ

หลังจากไปที่ชั้น 4 ของตึกเทอร์มินัล 1แล้ว ให้มุ่งหน้าไปยังหมายเลข 69 ตามรูปภาพ
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในวงกลมสีแดงดังภาพ

3.สนามบินนานาชาติ Narita -ตึกเทอร์มินัล 2
ที่ทำการไปรษณีย์สนามบินนานาชาติ Narita มี2ที่ค่ะ ไม่มีที่ตึกเทอร์มินัล 3นะคะ!
ด้านล่างคือบทความแนะนำวิธีการไปที่ทำการไปรษณีย์สนามบินนานาชาติ Narita -สาขาตึกเทอร์มินัล 2 ค่ะ

เส้นทางที่แนะนำ:เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติ Narita -ตึกเทอร์มินัล 1→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า

สถานที่ตั้ง:ชั้น 3
ที่ทำการไปรษณีย์สนามบินนานาชาติ Narita -สาขาตึกเทอร์มินัล 2
〒282-8799 1-1 Furugome เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ สนามบินนานาชาตินาริตะ ชั้น 3 ในอาคารผู้โดยสารที่ 2
เวลาทำการ:
วันธรรมดา 08:30-19:00
วันเสาร์ 08:30-18:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:30-18:00
*เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์นี้เป็นบริการเฉพาะพิเศษเพื่อการรับพัสดุเท่านั้น ไม่สามารถส่งคืนพัสดุที่นี่ได้ค่ะ
ในกรณีที่ต้องส่งคืนพัสดุรบกวนให้ส่งคืนพัสดุโดยการหย่อนลงตู้จดหมายที่ใดก็ได้ค่ะ

หลังจากไปที่ชั้น 3 ของตึกเทอร์มินัล 2แล้ว ให้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ที่ทำการไปรษณีย์จะอยู่ใกล้กับ “ทางออกทิศเหนือ 2” ค่ะ
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในวงกลมสีแดง「หมายเลข8」ดังภาพ

4.สนามบิน Haneda -ตึกเทอร์มินัล 1
ที่ทำการไปรษณีย์ที่สนามบินHaneda ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 เท่านั้นค่ะ ผู้ที่เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 ควรเดินทางไปที่อาคารผู้โดยสาร 1เพื่อรับบัตรETCค่ะ
ด้านล่างคือบทความแนะนำวิธีการไปที่ทำการไปรษณีย์สนามบินสนามบิน Haneda -ตึกเทอร์มินัล 1ค่ะ

เส้นทางที่แนะนำ:
①เดินทางมาถึงสนามบิน Haneda -ตึกเทอร์มินัล 1→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า
②【วันเสาร์ 、วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์】เดินทางมาถึงสนามบิน Haneda -ตึกเทอร์มินัล 1→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า→เดินทางไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์ Kamata

สถานที่ตั้ง:ชั้น 1
ที่ทำการไปรษณีย์ที่สนามบินHaneda
〒144-0041 3-3-2 Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo(อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1) เวลาทำการ:
วันธรรมดา:9:00~17:00
วันเสาร์・วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ :นอกเวลาทำการ
หากคุณต้องการรับบัตร ETCในวันเสาร์・วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางเราขอแนะนำให้ไปรับที่ที่ทำการไปรษณีย์ Kamata ค่ะ
โปรดเลือก “เปลี่ยนสถานที่จัดส่ง” ในแบบฟอร์มการจอง คลิก “โรงแรม” แล้วป้อนชื่อที่ทำการไปรษณีย์ Kamata ในช่องของชื่อโรงแรมและที่อยู่โรงแรม

หลังจากไปที่ชั้น 1 ของตึกเทอร์มินัล 1แล้ว ให้มุ่งหน้าไปทาง MARKETPLACE ที่ทำการไปรษณีย์จะอยู่ในหมายเลข 7 ตามแผนที่ค่ะ
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในวงกลมสีแดงดังภาพ

4a.ที่ทำการไปรษณีย์ Kamata
ที่ทำการไปรษณีย์ Kamata
〒144-8799 1chome, 2-8 Kamata Honcho, Otaku, Tokyo

GOOGLE MAP: https://bit.ly/3K2lg5Z
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาทีจากสนามบิน Haneda
Mapcode: 191 556*28

เวลาทำการ:
วันธรรมดา 07:00-19:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 07:00-18:00

5สนามบิน Chubu Centrair
หากเลือกรับพัสดุที่สนามบิน Chubu Centrair ที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องไปรับพัสดุจะถูกตั้งค่าเป็น「ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname สาขา Centrair」โดยอัตโนมัติค่ะ
ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname สาขา Centrair ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 เท่านั้นค่ะ ผู้ที่เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสาร 2 ควรเดินทางไปที่อาคารผู้โดยสาร 1เพื่อรับบัตรETCค่ะ
ด้านล่างคือบทความแนะนำวิธีการไป「ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname สาขา Centrair」ค่ะ

เส้นทางที่แนะนำ:
①เดินทางมาถึงสนามบิน Chubu Centrair-ตึกเทอร์มินัล 1→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า
②เดินทางมาถึงสนามบิน Chubu Centrair-ตึกเทอร์มินัล 2→เดินทางไปถึงสนามบิน Chubu Centrair-ตึกเทอร์มินัล 1→ไปรับบัตรETCที่ที่ทำการไปรษณีย์→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า
③【วันเสาร์、วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ 】เดินทางมาถึงสนามบิน Chubu Centrair-ตึกเทอร์มินัล1/2→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า→เดินทางไปรับบัตรETC ที่ที่ทำการไปรษณีย์Tokoname

สถานที่ตั้ง:ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารที่ 1
ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname สาขา Centrair
〒479-87991-1 Centrair,เมืองโทโกนาเมะ จังหวัดไอจิ(ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารที่ 1)
เวลาทำการ:
วันธรรมดา:9:00~17:00
วันเสาร์・วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์:นอกเวลาทำการ
หากคุณต้องการรับบัตร ETCในวันเสาร์・วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางเราขอแนะนำให้ไปรับที่ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname ค่ะ
โปรดเลือก “เปลี่ยนสถานที่จัดส่ง” ในแบบฟอร์มการจอง คลิก “โรงแรม” แล้วป้อนชื่อที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname ในช่องของชื่อโรงแรมและที่อยู่โรงแรม

หลังจากไปที่ชั้น 1 ของตึกเทอร์มินัล 1แล้ว ที่ทำการไปรษณีย์จะอยู่ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ Lawsonค่ะ
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในวงกลมสีแดงดังภาพ

5a.ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname
ที่ทำการไปรษณีย์ Tokoname
〒479-8799 Aichi Prefecture Tokoname Sakaemachi 1-83

GOOGLE MAP: https://bit.ly/3XoP5R3
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 11 นาทีจากสนามบิน Chubu Centrair
Mapcode:371 790 173*42

เวลาทำการ:
วันธรรมดา 8:00~19:00
วันเสาร์ 8:00~17:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00~12:30

6.สนามบิน Kansai
เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบินKansai ปิดตัวลงแล้ว ทำให้ไม่มีตัวเลือก”สนามบิน Kansai” ในการเลือกรับพัสดุในแบบฟอร์มการจองของToCoo! ค่ะ
สำหรับผู้ที่ใช้บริการสนามบิน Kansai เราขอแนะนำให้คุณรับบัตร ETC ของคุณที่「ที่ทำการไปรษณีย์ Izumisano」ซึ่งเป็นไปรษณีย์ใกล้สนามบิน อยู่ห่างจากสนามบินออกไปประมาณ 16 นาทีหากเดินทางรถยนต์ ดังนั้นอย่าลืมทำการรับรถก่อนเดินทางไปรับพัสดุนะคะ
*โปรดทราบว่าไม่สามารถรับพัสดุที่ร้านรถเช่าได้ค่ะ
โปรดเลือก “เปลี่ยนสถานที่จัดส่ง” ในแบบฟอร์มการจอง คลิก “โรงแรม” แล้วป้อนชื่อ「ที่ทำการไปรษณีย์ Izumisano」 ในช่องของชื่อโรงแรมและที่อยู่โรงแรม

เส้นทางที่แนะนำ:①เดินทางมาถึงสนามบิน Kansai→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า→เดินทางไปรับบัตรETC ที่ที่ทำการไปรษณีย์ Izumisano

ที่ทำการไปรษณีย์ Izumisano
สถานที่ตั้ง:〒598-8799 2-8-45,Uemachi,Izumisano-shi,Osaka
MAPCODE:35 864 842*33
เวลาทำการ:
วันธรรมดา 8:00~19:00
วันเสาร์ 8:00~18:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00~16:00

เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบินKansai ได้ปิดตัวลงแล้ว เราขอแนะนำให้คุณรับบัตร ETC ของคุณที่「ที่ทำการไปรษณีย์ Izumisano」ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินออกไปประมาณ 16 นาทีหากเดินทางรถยนต์
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในลูกศรสีแดงดังภาพ

7สนามบิน Fukuoka
เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบิน Fukuoka ได้ปิดตัวลงแล้ว ดังนั้นรบกวนรับรถและเดินทางไปรับพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์ Hakata-Kita(เดินทางจากรถยนต์จากสนามบินจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที)
ด้านล่างคือบทความแนะนำวิธีการไป ที่ทำการไปรษณีย์ Hakata-Kita ค่ะ

เส้นทางที่แนะนำ:①เดินทางมาถึงสนามบิน Fukuoka→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า→เดินทางไปรับบัตรETC ที่ที่ทำการไปรษณีย์ Hakata-Kita

เวลาทำการ:
วันธรรมดา:7:00~19:00
วันเสาร์:7:00~18:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ :7:00~18:00

ที่ทำการไปรษณีย์ Hakata-Kita
สถานที่ตั้ง:1-3-26 Oi, Fukuoka Hakata-ku, Fukuoka 812-8799
MAPCODE:13 383188*66

เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบิน Fukuoka ได้ปิดตัวลงแล้ว คุณสามารถรับบัตร ETC ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ Hakata-Kita ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์

8สนามบิน Kagoshima
เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบิน Kagoshima ได้ปิดตัวลงแล้ว ทำให้ไม่สามารถรับพัสดุที่สนามบินได้ค่ะ
สำหรับผู้ที่ใช้บริการสนามบิน Kagoshima เราขอแนะนำให้คุณรับบัตร ETC ของคุณที่「ที่ทำการไปรษณีย์ Kokubu」ซึ่งเป็นไปรษณีย์ใกล้สนามบินค่ะ หรือที่「ที่ทำการไปรษณีย์ Kagoshima Chuo」ที่อยูในเมือง Kagoshima ค่ะ
*โปรดทราบว่าไม่สามารถรับพัสดุที่ร้านรถเช่าได้ค่ะ
โปรดเลือก “เปลี่ยนสถานที่จัดส่ง” ในแบบฟอร์มการจอง คลิก “โรงแรม” แล้วป้อนชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในช่องของชื่อโรงแรมและที่อยู่โรงแรม

เส้นทางที่แนะนำ:①เดินทางมาถึงสนามบิน Kagoshima→ติดต่อร้านรถเช่าที่เคาน์เตอร์ร้านรถเช่า→เดินทางไปรับบัตรETC ที่ที่ทำการไปรษณีย์ Kokubu/ที่ทำการไปรษณีย์ Kagoshima Chuo

8aที่ทำการไปรษณีย์ Kokubu
ที่ทำการไปรษณีย์ Kokubu
〒899-4399 3 Chome 39-1,Kokubu Chuo,Kirisima-shi, Kagoshima
Mapcode: 216 541 166*72

เวลาทำการ:
วันธรรมดา 8:00~19:00
วันเสาร์ 8:00~17:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00~12:30

เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบิน Kagoshima ได้ปิดตัวลงแล้ว คุณสามารถรับบัตร ETC ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ Kokubu ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 22นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในลูกศรสีแดงดังภาพ

8bที่ทำการไปรษณีย์ Kagoshima Chuo
ที่ทำการไปรษณีย์ Kagoshima Chuo
〒890-8799 1-2 Chuo-cho,Kagoshima-shi, Kagoshima
Mapcode: 393 575 792*15

เวลาทำการ:
วันธรรมดา 7:00~21:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 7:00~18:00

เนื่องจากที่ทำการไปรษณีย์ในสนามบิน Kagoshima ได้ปิดตัวลงแล้ว คุณสามารถรับบัตร ETC ได้ที่「ที่ทำการไปรษณีย์ Kagoshima Chuo」 ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 39นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์
ที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในลูกศรสีแดงดังภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *