ยกเลิกการจองฟรีทุกบริษัทรถเช่า

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก


ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป จนกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ การยกเลิกจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก สำหรับทุกบริษัทเช่ารถทั้งหมดบนเว็บไซต์จองรถเช่า ToCoo!

・ญี่ปุ่นไม่ผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ….   
・แผนเปลี่ยนกะทันหัน….
・ป่วย….

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยไม่มีข้อแม้


บริษัทเช่ารถของญี่ปุ่นได้ลดจำนวนรถเช่าที่มีอยู่ประมาณ 40% ถึง 50% ที่ฮาวายก็ได้ลดจำนวนรถยนต์สำหรับเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบันมีลูกค้าจากอเมริกาแผ่นดินใหญ่จำนวนมาก ทำให้รถยนต์ขาดแคลน และส่งผลให้ราคาเช่ารถยนต์รายวันเพิ่มขึ้นเป็น $ 300- $ 600 หรือแม้แต่ราคาสูงถึง $ 1,000 ก็มี เราคาดการณ์ว่าราคารถเช่าในญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากฤดูใบไม้ร่วงถึงปีหน้า  


ความต้องการขับรถเที่ยวจะเพิ่มขึ้น จองรถเช่าของคุณตอนนี้ได้เลย! ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก


สำหรับการจองรถเช่า ToCoo! การยกเลิกไม่เกิน 7 วันก่อนรับรถจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลัง 6 วันก่อนรับรถ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหนึ่งครั้ง ดังนั้น กรุณาติดต่อขอเงินคืนจากฝ่าย ToCoo! Customer Support

หากไม่มีคำขอคืนเงินจะไม่มีการคืนเงิน นอกจากนี้ หากเกิน 2 เดือนนับจากวันที่เรียกเก็บเงิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่รับรถในวันรับรถและไม่มีการติดต่อเรา คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก


▶ ToCoo! Car Rental