เครื่องหมายจราจรในญี่ปุ่น

เราหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรในญี่ปุ่นในบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าชาวต่างชาติทุกท่านที่เช่ารถขับในญี่ปุ่น  ซึ่งได้รวบรวมเครื่องหมายจราจรที่จำเป็นเป็นส่วนสำคัญ พร้อมคำอธิบายของแต่ละเครื่องหมาย อ่านล่วงหน้าเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยในญี่ปุ่น!

<ห้ามผ่าน>

ถนนปิดการสัญจรสำหรับคนเดินถนน, ยานพาหนะ (รถยนต์, รถยนต์ขนาดเล็ก, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ) รถไฟ (ปิดการสัญจรทุกประเภท)

<ห้ามยานพาหนะผ่าน>

ถนนปิดการสัญจรสำหรับยานพาหนะทุกชนิด (รถยนต์, รถยนต์ขนาดเล็ก, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ) 

<ห้ามยานพาหนะเข้า>

ยานพาหนะ (รถยนต์, รถยนต์ขนาดเล็ก, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ) ไม่สามารถเข้าได้

<ห้ามรถผ่าน ยกเว้นรถจักรยานยนต์>

อนุญาตเฉพาะยานพาหนะ 2 ล้อเท่านั้น

<ห้ามยานพาหนะผ่าน (หลายประเภท)>

ยานพาหนะประเภทที่แสดงตามป้ายไม่สามารถใช้ถนนได้ (ในที่นี้ หมายถึง ห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์)

<เดินรถตามทิศทาง>

ไม่สามารถเดินรถไปทางอื่นนอกจากทิศทางที่ลูกศรกำหนดได้ (ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายเท่านั้น)

<เดินรถตามทิศทาง>

ไม่สามารถเดินรถไปทางอื่นนอกจากทิศทางที่ลูกศรกำหนดได้ (เลี้ยวซ้ายเท่านั้น)

<เดินรถตามทิศทาง>

ไม่สามารถเดินรถไปทางอื่นนอกจากทิศทางที่ลูกศรกำหนดได้ (ตรงไปเท่านั้น)

<เดินรถตามทิศทาง>

ไม่สามารถเดินรถไปทางอื่นนอกจากทิศทางที่ลูกศรกำหนดได้ (เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้น)

<เดินรถตามทิศทาง>

ไม่สามารถเดินรถไปทางอื่นนอกจากทิศทางที่ลูกศรกำหนดได้ (ตรงไป เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาเท่านั้น)

<เดินรถตามทิศทาง>

ไม่สามารถเดินรถไปทางอื่นนอกจากทิศทางที่ลูกศรกำหนดได้ (ซ้ายเท่านั้น)

<ห้ามยานพาหนะข้าม>

ห้ามข้ามตามเครื่องหมายนี้ (เมื่อพยายามแวะข้างทางหรือที่จอดรถ) 

※สามารถเลี้ยวขวาได้ตามปกติ

<ห้ามกลับรถ>

ไม่อนุญาตให้กลับรถ

<ห้ามแซง>

ไม่อนุญาตให้แซงรถคันอื่นทางด้านขวา

<ห้ามจอด>

ไม่สามารถจอดหรือหยุดได้ (เครื่องหมายในช่องซ้ายมือ หมายถึงไม่สามารถจอดหรือหยุดได้ในช่วงเวลา 8.00 น. – 20.00 น.) 

<ห้ามจอด>

ไม่สามารถจอดได้ (เครื่องหมายในช่องซ้ายมือ หมายถึงไม่สามารถจอดหรือหยุดได้ในช่วงเวลา 8.00 น. – 20.00 น.) 
※อนุญาตให้จอดในระยะเวลาสั้นๆ ได้ภายใน 5 นาที (เช่น นำพัสดุลง, หยุดให้ผู้โดยสารลง หรือการหยุดโดยที่ผู้ขับสามารถเลื่อนรถได้ทันที) 

<เขตจอดรถจำกัดเวลา>

อนุญาตให้จอดรถได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น (เครื่องหมายในช่องซ้ายมือ หมายถึงสามารถจอดได้ 60 นาที ในเวลา 8.00 น. – 20.00 น.)

<จำกัดความเร็ว (สูงสุด)>

จำกัดความเร็วยานพาหนะไม่เกินตามที่กำหนดในเครื่องหมาย (ในที่นี้ 50 กม./ชม.) 

<จำกัดความเร็ว (ต่ำสุด)>

จำกัดความเร็วยานพาหนะห้ามต่ำกว่าตามที่กำหนดในเครื่องหมาย (ในที่นี้ 30 กม./ชม.)

<เฉพาะยานพาหนะเท่านั้น>

ไม่อนุญาตคนเดินถนน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ขนาดเล็ก

<เฉพาะจักรยานเท่านั้น>

ถนนสำหรับจักรยานเท่านั้น รถยนต์ คนเดินถนน ฯลฯ ไม่สามารถใช้ถนนได้

<เฉพาะจักรยานและคนเดินถนนเท่านั้น>

เฉพาะจักรยานและคนเดินถนนเท่านั้นที่สามารถใช้ถนนได้

<เฉพาะคนเดินถนนเท่านั้น>

เฉพาะคนเดินถนนเท่านั้นที่สามารถใช้ถนนได้

<เดินรถทางเดียว>

รถยนต์สามารถเดินรถได้ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น (ในที่นี้คือทางซ้าย)

<เดินรถทางเดียว>

รถยนต์สามารถเดินรถได้ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น (ในที่นี้คือตรงไป) 

<เลนเฉพาะ>

เลนพิเศษสำหรับเฉพาะยานพาหนะประเภทที่กำหนดเท่านั้น (ในที่นี้คือรถบัส)

<เลนเฉพาะจักรยาน>

เลนพิเศษสำหรับเฉพาะยานพาหนะประเภทที่กำหนดเท่านั้น (ในที่นี้คือจักรยาน)

<เลนสำรองพิเศษ (Priority Lanes) รวมถึงเลนสำรองสำหรับรถบัส (Bus Priority Lanes)>

สัญลักษณ์นี้ หมายถึง คุณจะต้องเสียสละทางให้กับรถบัส (หรือยานพาหนะที่กำหนด) ก่อนเมื่อใช้เลนนี้ ยานพาหนะอื่นๆ สามารถใช้เลนนี้ได้ แต่หากมีรถบัสเข้าใกล้หรือจอดใกล้ๆ จะต้องเสียสละเปิดทางให้รถบัสก่อน

<เลนกำหนดทิศทาง>

คุณจะต้องเดินรถไปในทิศทางที่กำหนดบนเลน

<เลนกำหนดทิศทาง>

คุณจะต้องเดินรถไปในทิศทางที่กำหนดบนเลน (ในที่นี้หมายถึงเลี้ยวซ้ายหรือตรงไป)

<เลนกำหนดทิศทาง>

คุณจะต้องเดินรถไปในทิศทางที่กำหนดบนเลน (ในที่นี้หมายถึงเลี้ยวซ้ายเท่านั้น)

<เลนกำหนดทิศทาง>

คุณจะต้องเดินรถไปในทิศทางที่กำหนดบนเลน (ในที่นี้หมายถึงตรงไปเท่านั้น)

<วงเวียนตามเข็มนาฬิกา>

คุณจะต้องขับรถในวงเวียนตามเข็มตามเข็มนาฬิกา

<ที่จอดรถแบบขนาน>

ที่จอดรถที่มีสัญลักษณ์นี้ (รวมถึงเขตจอดรถที่จำกัดเวลา) จะต้องจอดขนานกับแนวถนน

<ที่จอดรถแบบตั้งฉาก>

ที่จอดรถที่มีสัญลักษณ์นี้ (รวมถึงเขตจอดรถที่จำกัดเวลา) จะต้องจอดตั้งฉากกับแนวถนน

<ที่จอดรถแบบแนวทแยง>

ที่จอดรถที่มีสัญลักษณ์นี้ (รวมถึงเขตจอดรถที่จำกัดเวลา) จะต้องจอดเป็นแนวทแยงกับแนวถนน

<ให้สัญญาณแตร>

หากเครื่องหมายนี้ปรากฎ คุณจะต้องบีบแตรขณะขับรถ

<ลดความเร็ว>

คุณจะต้องลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถหยุดรถได้ทันที

<ลดความเร็ว>

คุณจะต้องลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถหยุดรถได้ทันที

<หยุด>

คุณจะต้องหยุดรถให้สนิทก่อนที่จะถึงเส้นหยุดหรือเครื่องหมายนี้

<หยุด>

คุณจะต้องหยุดรถให้สนิทก่อนที่จะถึงเส้นหยุดหรือเครื่องหมายนี้

<ห้ามคนเดินถนนผ่าน>

คนเดินถนนห้ามเดินผ่านเครื่องหมายนี้

<ห้ามคนเดินถนนข้าม>

คนเดินถนนห้ามข้ามถนนที่นี่

<ทางเอกตัดกันรูป+>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกรูปกางเขน

<ทางโทแยกทางเอกทางขวา┣ หรือซ้าย ┫>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกรูป ┣ หรือ  ┫

<ทางเอกตัดกันรูปตัว T>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกรูปตัว T

<ทางเอกตัดกันรูปตัว Y>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกรูปตัว Y

<วงเวียน>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีวงเวียน

<ทางโค้งขวา (หรือซ้าย)>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางโค้งขวา (หรือซ้าย)

<ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา (หรือซ้าย)>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา (หรือซ้าย)

<ทางโค้งกลับเริ่มขวา (หรือซ้าย)>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางโค้งกลับเริ่มขวา (หรือซ้าย)

<ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา (หรือซ้าย)>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา (หรือซ้าย)

<ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา (หรือซ้าย)>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางคดเคี้ยวเริ่มขวา (หรือซ้าย)

<ทางข้ามรถไฟ>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางข้ามรถไฟ

<ทางข้ามรถไฟ>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางข้ามรถไฟ

<โรงเรียน ระวังเด็ก>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีโรงเรียน

<สัญญาณจราจรข้างหน้า>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีสัญญาณจราจร

<ทางลื่น>

Sเครื่องหมายเตือนว่าถนนข้างหน้ามีทางลื่น เนื่องจากทราย ฝน หรือเป็นน้ำแข็ง ฯลฯ

<ระวังหินร่วง>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีจุดเสี่ยงที่หินอาจร่วงลงมาจากถูเขาหรือหน้าผา

<ผิวทางขรุขระ>

เครื่องหมายเตือนว่าถนนข้างหน้าขรุขระ

<ทางร่วมข้างหน้า>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางร่วม

<ทางแคบข้างหน้า>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแคบ

<ทางแคบลงทั้งสองด้านข้างหน้า>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแคบลงทั้งสองด้าน

<ทางเดินรถสองทาง>

เครื่องหมายเตือนว่าถนนเป็นทางเดินรถสองทางโดยไม่มีเส้นแบ่งกลาง 

<ทางขึ้นลาดชัน>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางขึ้นลาดชัน (ตัวเลขในเครื่องหมายคือองศาความลาดชัน

<ทางลงลาดชัน>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้ามีทางลงลาดชัน (ตัวเลขในเครื่องหมายคือองศาความลาดชัน

<คนทำงาน>

เครื่องหมายเตือนว่าถนนข้างหน้ากำลังก่อสร้าง

<กระแสลม>

เครื่องหมายเตือนให้ระวังกระแสลมข้างหน้า

<ระวังสัตว์>

เครื่องหมายเตือนว่าอาจมีสัตว์กระโดดข้ามถนน (รวมถึงกวาง ลิง สุนัขจิ้งจอก หมี ฯลฯ) 

<ระวังอันตราย>

เครื่องหมายเตือนว่าข้างหน้าอันตราย

<อนุญาตให้ข้ามทางรางรถไฟได้>

เครื่องหมายแสดงว่ารถสามารถขับข้ามทางรางรถไฟได้ (หากระบุสัญลักษณ์เสริม จะอนุญาตเฉพาะรถประเภทดังกล่าวเท่านั้น)

<อนุญาตให้จอดรถได้>

เครื่องหมายแสดงว่าอนุญาติให้จอดหรือหยุดได้

<อนุญาตให้หยุดรถได้>

เครื่องหมายแสดงว่าอนุญาตให้หยุดได้

<ให้สิทธิ์รถคันอื่น>

เครื่องหมายแสดงว่าถนนเส้นที่กำหนดนี้เป็นถนนสำรองที่ต้องให้สิทธิ์รถคันอื่นก่อน

<เส้นทางหลัก>

เครื่องหมายแสดงว่าจุดที่ลูกศรชี้ลงนั้นคือกึ่งกลางของถนน

<เส้นหยุด>

เครื่องหมายแสดงเส้นหยุดสำหรับหยุดยานพาหนะ

<ทางข้ามหรือทางม้าลาย>

เครื่องหมายแสดงว่ามีคนเดินถนนข้ามที่นี่

<ทางข้ามหรือทางม้าลาย>

เครื่องหมายแสดงว่ามีคนเดินถนนเดินข้ามที่นี่

<เขตปลอดภัย>

เครื่องหมายแสดงว่ามีเขตปลอดภัยที่นี่สำหรับผู้ที่ขึ้นหรือลงรถไฟ หรือคนเดินถนนที่กำลังข้ามถนน (ยานพาหนะไม่สามารถเข้าได้)

<ป้ายประกาศบังคับ>

สัญญาณแจ้งเตือนว่ามีการบังคับใช้กฎจราจรที่แสดงอยู่ข้างหน้า (ภาพด้านซ้าย คือ ถนนปิดใน 100 เมตรข้างหน้า)

<ป้ายประกาศบังคับ>

เครื่องหมายแสดงว่ามีการบังคับใช้กฎจราจรตามเครื่องหมายที่ได้แสดงก่อนหน้า (ภาพด้านซ้ายแสดงว่าถนนข้างหน้าถูกปิดและต้องอ้อม)

<ระยะทางจุดพักรถ>

ป้ายบอกระยะทางก่อนจะถึงจุดพักรถ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *