แบบฟอร์มขอยางหิมะมาแล้ว!

หากคุณกำลังจะไปบริเวณที่มีอากาศหนาวหรือมีแนวโน้มที่จะขับรถบนถนนที่มีหิมะ/น้ำแข็ง หรือจุดหมายปลายทางของคุณเป็นพื้นที่ที่มีหิมะ/น้ำแข็งนั้นจำเป็นต้องมีตัวเลือกยางหิมะในการจอง
และหากคุณต้องการเพิ่มยางหิมะในการจอง โปรดส่งแบบฟอร์มคำขอด้านล่างหลังจากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ทางเราค่ะ

แบบฟอร์มขอยางหิมะ
https://forms.gle/CEpQRzpmLBwtn4p28

หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว ToCoo! จะแจ้งผลให้คุณทราบทางอีเมลภายในประมาณ 4~5 วันทำการ

*หมายเลขการจอง ToCoo! นั้นจำเป็นในการขอยางหิมะ