แจ้งวันหยุดทำการในวันนักขัตฤกษ์

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศญี่ปุ่น
ทาง ToCoo! จะหยุดทำการในวันดังกล่าวค่ะ
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในกรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อร้าน/บริษัทรถเช่าโดยตรง
การตอบกลับข้อสงสัย/คำถามทางอีเมลที่ได้รับในช่วงวันหยุดจะได้รับการตอบกลับในวันทำการถัดไปหรือหลังจากนั้นค่ะ