เกี่ยวกับปัญหาของแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ทางเราขออภัยที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าแบบฟอร์มติดต่อสอบถามของเราไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เวลา15:00 ถึง วันที่ 5 เมษายน เวลา 18:00 (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)ค่ะ

หากคุณลูกค้าได้ส่งแบบฟอร์มติดต่อสอบถามมาในช่วงเวลาดังกล่าวหรือยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจาก ToCoo รบกวนคุณลูกค้าส่งแบบฟอร์มติดต่อสอบถามให้ทางเราอีกครั้งนะคะ

และปัจจุบันทางเราได้ทำการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
https://www2.tocoo.jp/th/inquiry

ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ