Q:สามารถใช้ ToCoo! Expressway Pass (TEP/HEP) โดยไม่เช่ารถได้หรือไม่?

ขออภัยค่ะ คุณจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการจองรถผ่านระบบการจองออนไลน์ของเราเท่านั้นค่ะ