Q:สามารถเพิ่มออฟชั่นหลังจากการจองรถหรือเพิ่มในวันรับรถได้หรือไม่?

ขออภัยค่ะ หลังจากได้ยืนยันการจองแล้ว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ได้แม้ว่าจะขอเปลี่ยนที่สาขารับรถก็ตาม หากคุณต้องการเพิ่มออฟชั่นกรุณายกเลิกการจองปัจจุบันก่อนวันรับรถที่กำหนดอย่างน้อย 7 วัน และทำการจองใหม่ด้วยรายละเอียดที่ต้องการค่ะ
นโยบายการยกเลิก