Q:สามารถรับรถที่สนามบินได้หรือไม่?

ไม่ได้ค่ะ การรับรถ/คืนรถที่สนามบินนั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะ คุณสามารถใช้บริการรับส่งฟรีระหว่างสนามบิน-สาขารถได้ค่ะ
หากเป็นสนามบินขนาดเล็กจะมีบริการรับ-ส่งให้บริการเป็นพิเศษค่ะ