Q:สามารถระบุวันรับบัตร ETC ได้หรือไม่?

ทางเราจะจัดส่งพัสดุ(บัตร ETC)ไปยังร้านสะดวกซื้อที่กำหนดก่อนวันรับรถของลูกค้าอย่างน้อย 5 วันทำการค่ะ และเนื่องจากเราจัดส่งพัสดุโดยยึดวันรับรถของลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้พัสดุไปถึงที่หมายก่อนวันรับรถจึงไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงวันรับพัสดุได้ค่ะ