Q:ลืมสถานที่รับบัตร ETC และ/หรือ Wi-Fi router ต้องทำอย่างไรดี?

กรุณาตรวจสอบอีเมลยืนยันการจองค่ะ
โปรดทราบว่าอีเมลอาจถูกส่งไปยังอีเมลสแปม/ขยะได้ เพราะฉะนั้นกรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ
หากค้นหาอีเมลไม่พบกรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ToCoo ค่ะ