Q:มีวิธีการชำระเงินอย่างไร

วิธีการชำระเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพลนค่ะ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้ค่ะ ชำระล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต ชำระเมื่อรับรถ สามารถตรวจสอบ「วิธีชำระเงิน」ได้ในแบบฟอร์มการจองค่ะ
*ค่า ToCoo! Option (ค่าเช่าบัตร ETC, ค่าเช่า Wi-Fi router, T.A.S.ฯลฯ) จะต้องชำระล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตค่ะ