Q:ต้องเติมน้ำมันชนิดไหน?

ในประเทศญี่ปุ่นจะมีน้ำมัน 3 ประเภทค่ะ น้ำมันดีเซล (เคยุ), น้ำมันธรรมดาหรือเบนซิน (เรกูลาร์), และน้ำมันพรีเมี่ยมหรือไฮออคเทน (ไฮโอคุ) รถส่วนใหญ่จะเติมน้ำมันเรกูลาร์ แต่รถหรู (Luxury Car) บางประเภทจะต้องเติมน้ำมันประเภทไฮโอคุ
และสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องเติมน้ำมันดีเซลค่ะ

โปรดทราบว่าไม่สามารถเติมน้ำมันดีเซลในรถที่ต้องเติมน้ำมันเบนซินได้(ยกเว้นรถยนต์ดีเซลที่กำหนด)
หากไม่ทราบว่ารถของคุณจะต้องน้ำมันประเภทใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจกับพนักงานที่ปั๊มน้ำมันโดยตรงก่อนเติมค่ะ
การเติมน้ำมันรถผิดประเภทนั้นไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกันใดๆ คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชย(ไม่ใช่ค่าประกัน)ด้วยตัวเอง ดังนั้น โปรดตรวจสอบประเภทน้ำมันที่เหมาะสมก่อนทำการเติม