Q:ฉันจะรับบัตร ETC ของ ToCoo! ได้อย่างไรเมื่อไปรษณีย์ปิด?

คุณไม่สามารถรับพัสดุนอกเวลาทำการได้ ในการรับพัสดุคุณจะต้องไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ในวันทำการถัดไปในช่วงเวลาทำการ หากติดต่อเราภายใน 14 วันก่อนวันรับรถ คุณสามารถเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุเป็นโรงแรมหรือที่ทำการไปรษณีย์สาขาอื่น โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินแม้ว่าคุณจะไม่สามารถรับพัสดุได้ก็ตาม