Q:จำเป็นต้องซื้อระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย(CDW)หรือไม่? มันคืออะไร?

ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย(CDW)สามารถเพิ่มเป็นออฟชั่นได้ตอนทำการจองค่ะ หากมีบริการนี้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริการนี้จะคุ้มครองค่าชดเชยความเสียหายให้ (ได้สูงสุดถึง 150,000 เยน) ค่ะ และมีบางแพลนที่มีระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายรวมอยู่ในค่ารถเช่าด้วยค่ะ และในกรณีที่มีระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย(CDW)และ ToCoo! Additional Support(T.A.S.) ในการจองผู้เช่าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายส่วนแรกในเกือบทุกเคส (สูงสุด 30,000,000 เยน) เพราะฉะนั้นทางเราขอแนะนำให้คุณซื้อบริการนี้เพิ่มค่ะ

ความคุ้มครองประกันภัยจะไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้
เติมน้ำมันผิดประเภท ซ่อมยาง ยางหาย เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ชาร์จ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น