Q:จะเพิ่ม ToCoo! Additional Support (T.A.S.) ได้อย่างไร?

ToCoo! Additional Support (T.A.S.) เป็นบริการบังคับสำหรับผู้ที่ใช้บริการจองรถเช่าผ่านเว็บไซต์ ToCoo! ค่ะ หมายเลขการจองทุกหมายเลขจะมีออฟชั่นนี้รวมอยู่ด้วยค่ะ