Q:จะยกเลิกการจองได้อย่างไร?

คุณสามารถทำการยกเลิกการจองผ่านหน้าเพจ「ดู/ยกเลิกการจอง」ได้ค่ะ
ดู/ยกเลิกการจอง

*หากคุณไม่สามารถยกเลิกจากเว็บไซต์ ToCoo! ได้เนื่องจากใกล้กำหนดวันรับรถ กรุณาติดต่อสาขารถเช่าโดยตรงค่ะ ช่องทางการติดต่อสาขารถเช่าระบุอยู่ในอีเมลยืนยันการจองค่ะ