Q:จองเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลอะไรจาก ToCoo! เลย ต้องทำอย่างไรดี?

ToCoo! จะส่ง「อีเมลยืนยันการจอง」ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณทำการจองเสร็จสิ้น

หากคุณไม่ได้รับอีเมลใดๆจาก ToCoo! อาจมีความเป็นไปได้ว่าอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้องค่ะ หรือถูกส่งไปยังอีเมลขยะหรือสแปมเพราะฉะนั้นกรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ

และกรุณาตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าให้มีการปฏิเสธอีเมลจาก ToCoo! หรือไม่ หากคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลของเรา「rsvinfo@coo.ne.jp」ลงในรายชื่อผู้รับที่อนุญาตคุณจะสามารถรับอีเมลได้โดยไม่ถูกบล็อก

ในกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมลใดๆจาก ToCoo! กรุณาติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่างค่ะ
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม