Q:ควรเลือกรถแบบไหนดี?

โปรดตรวจสอบข้อมูลความจุที่ระบุบนหน้าผลลัพธ์การจองของคลาสรถอย่าง จำนวนที่นั่ง และจำนวนผู้โดยสารที่แนะนำ

*กรุณานับผู้โดยสารเด็กเป็น 1.5 ที่ เนื่องจากคาร์ซีทสำหรับเด็กจะใช้พื้นที่เยอะค่ะ

* นอกจากนี้ควรพิจารณาพื้นที่สำหรับสัมภาระด้วย หากคุณมีผู้โดยสารจำนวนพอดีกับที่นั่งรถ อาจไม่มีพื้นที่พอสำหรับวางสัมภาระได้ค่ะ นอกจากนี้แม้ว่ารถเช่าที่ได้ในวันรับรถจะมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนรถได้ค่ะ