Q:ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกคืออะไร?

“ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก” คือบริการที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการการยกเลิก(ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่า ToCoo! Option) ที่เกิดขึ้นหากมีการยกเลิกการจองก่อนวันรับรถที่กำหนดไว้ 6 วันเป็นต้นไป
โดยสามารถเพิ่มออฟชั่น “ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก” เมื่อทำการจองรถ
โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินค่า “ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก” หลังจากทำการยกเลิกการจอง(แม้ว่าจะทำการยกเลิกการจองก่อนวันรับรถที่กำหนดอย่างน้อย 7 วันก็ตาม)