Q:จะรับพัสดุ(บัตร ETC/Wi-Fi router)ได้อย่างไร หากฉันมาถึงสนามบินก่อนวันรับรถ?

พัสดุ(บัตร ETC/Wi-Fi router ของ ToCoo!)จะถูกจัดส่งให้ถึงร้านสะดวกซื้อที่กำหนดไว้ก่อนวันรับรถประมาณ 2-3 วัน
*หากต้องการรับพัสดุเร็วกว่านั้นกรุณาติดต่อเราก่อนวันรับรถ 10 วันค่ะ