Q:เอกสารอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ในการรับรถ?

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
・ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศตัวจริง
・ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 ตัวจริง (หรือเอกสารคำแปลที่ได้รับรองจากทางการสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของไต้หวัน, เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, เบลเยียม, อิตาลี, ฝรั่งเศสเท่านั้น)
・หนังสือเดินทางตัวจริง (ไม่จำเป็นหากคุณมีใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น)
・บัตรเครดิตที่ใช้การได้
・อีเมลยืนยันการจองที่มีหมายเลขการจอง ToCoo!(สามารถพิมพ์เป็นเอกสารหรือแสดงจากหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้)