Q:หิมะจะตกเมื่อไหร่? ตกที่ไหนบ้าง?

โดยปกติ ช่วงที่หิมะตกจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมค่ะ แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ภูมิภาค และแทบจะไม่ตกเลยในภูมิภาคทางใต้ค่ะ กรุณาอ้างอิงจากเพจต่อไปนี้ค่ะ
การขับขี่ในฤดูหนาว