Q:หากเช่ารถในฮอกไกโด ยางหิมะจะติดตั้งมาพร้อมรถเลยหรือไม่?

หากคุณเช่ารถในฮอกไกโด ยางหิมะจะติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมกับรถทุกคันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมค่ะ