Q:สามารถให้สัตว์เลี้ยงขึ้นรถได้หรือไม่(เช่น สุนัข, แมว ฯลฯ)?

บางบริษัทรถเช่าอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถได้ค่ะ กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ