Q:สามารถรับรถ/คืนรถนอกเวลาทำการของสาขารถเช่าได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ค่ะ คุณไม่สามารถรับรถ/คืนรถนอกเวลาทำการสาขารถเช่าได้ค่ะ การรับรถ/คืนรถจะต้องเป็นเวลาภายในเวลาทำการของสาขารถเช่าเท่านั้นค่ะ สามารถตรวจสอบเวลาทำการของสาขาได้ที่อีเมลยืนยันการจองค่ะ