Q:สามารถจองรถ 4WD (ขับเคลื่อนสี่ล้อ)ได้หรือไม่?

มีรถประเภท 4WD (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ที่ว่างให้เช่าจำนวนมากในภูมิภาคฮอกไกโดและภูมิภาคโฮคุริคุ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีหิมะตกหนัก แต่สำหรับในโตเกียว, ภูมิภาคคันไซ, ฯลฯ แทบจะไม่มีรถ 4WD ที่ว่างให้เช่าเลยค่ะ และนอกจากแพลน 4WD แล้วไม่สามารถระบุรถ 4WD ได้ค่ะ