Q:สาขารถเช่าเปิดวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่? ฉันต้องรับ/คืนรถเช่าในวันอาทิตย์

โดยปกติสาขารถเช่าจะเปิดทำการทั้งปี ยกเว้นวันหยุดปีใหม่และวันหยุดราชการค่ะ
เวลาทำการจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สาขาค่ะ กรุณาใส่ข้อมูลวัน-เวลาที่คุณต้องการรับรถ-คืนรถ และค้นหาสาขาที่ให้บริการจากผลลัพธ์การค้นหาค่ะ