Q:ต้องจองคาร์ซีทสำหรับเด็กให้ลูกไหม?

การขับรถโดยมีผู้โดยสารเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยที่ไม่ใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กนั้นผิดกฎหมายญี่ปุ่นค่ะ (หากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งข้อหาและเรียกเก็บค่าปรับ) กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ขอเช่าคาร์ซีทสำหรับเด็กล่วงหน้า หากคุณมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเดินทางมาด้วย คุณสามารถเพิ่มคาร์ซีทสำหรับเด็กเป็นออฟชั่นเสริมได้ตอนทำการจองค่ะ
*สำหรับคาร์ซีทสำหรับเด็ก 1 ที่นั่ง จะใช้พื้นที่เท่ากับผู้ใหญ่ 1.5 คน
*กรุณานับเด็กอายุ 6 ขวบ (หรือมากกว่า) เป็นจำนวนผู้ใหญ่ 1 คน