Q:จะจองรถพร้อมยางหิมะได้อย่างไร?

กรุณาจองรถผ่านแพลนยางหิมะค่ะ หากไม่มีแพลนยางหิมะให้จอง กรุณาจองรถผ่านแพลนอื่นและส่งแบบฟอร์มยางหิมะด้านล่างนี้พร้อมหมายเลขการจอง ToCoo! มาให้เราค่ะ ทางเราจะทำการตรวจสอบให้ค่ะ

หากรับรถในพื้นที่ที่มีหิมะตก
เช่น Hokkaido, Tohoku, Shinetsu และHokuriku เป็นพื้นที่ที่มีหิมะตก รถทุกคันจะได้รับการติดตั้งยางหิมะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน/ธันวาคมถึงมีนาคม
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเพจการขับขี่ในฤดูหนาวค่ะ
การขับขี่ในฤดูหนาว